Repositorio / Editar Pais

Nombre Pais:
Moneda:  (EUR, GBP, etc)
Código Pais:
Idioma:
Email de asistencia:
Operadores Moviles:
Palabra SMS:
Cantidad SMS:
Nro teléfono SMS:
URL Servicios SMS:
ID Servicio SMS:
Precio por SMS:EuR
Precio Paypal:EuR
Precio Tarjeta Crédito:EuR
Cargo suscripcion paypal 7 dias:EuR
Cargo suscripcion paypal Mes:EuR
Cargo suscripcion paypal Semestre:EuR
Predeterminado: SiNo